Οδός: Λέσβου 24, Τ.Κ 121 33, Περιστέρι, Αθήνα
Tηλέφωνο: +30 210 578 5314
Tηλεμοιότυπον: +30 210 578 5315
Email: info@kapassakis.gr

Έργα και Υπηρεσίες: